Mavrična finalna prireditev S-Factor 2021

V četrtek, 27. 5. 2021, smo izvedli zaključno prireditev mednarodnega festivala videov S-Factor 2021. Letos je, kot že ničkoliko drugih prireditev, potekala preko aplikacije ZOOM. A za šole to ni bila nikakršna ovira, saj smo se tovrstnega srečevanja in pouka pošteno...

Colorful Final Event of The S-Factor 2021

On Thursday, 27th May 2021, we held the final event of the S-Factor 2021 International Video Festival. This year, apart from others, it took place via ZOOM app. This though, presented no obstacle for participating schools, as we got used to this kind of meeting,...