S-Factor je mednarodni festival videov, ki ga od leta 2016 organizira OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj. Razvil se je po vzoru mednarodnega projekta S-Factor into Eurovision, ki ga je vodila britanska skupina Momentum World. V projekt so vključene slovenske šole s prilagojenim programom ter sorodne ustanove v tujini (Avstrija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Anglija, Finska …).

Zaključek projekta poteka vzporedno z mednarodnim festivalom Igraj se z mano in sicer tradicionalno v KC Semič. Zaradi zahtevnosti izvedbe projekta se S-Factor od leta 2017 organizira bienalno.

Vsak S-Factor je poseben in drugačen na svoj način – posebnost letošnjega bo v tem, da bo v celoti predstavljen na medmrežje.

S-FACTOR is an international video festival that is organized by the Milke Šobar – Nataše Primary School, Črnomelj, since 2016. It is inspired by the International S-Factor project for Eurovision, led by the British band Momentum World. The project includes Slovenian schools with lower and special educational programs as well as related institutions abroad (Austria, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, England, Finland …).
The project’s final event usually takes place simultaneously as the festival Play with me, in KC Semič. Since 2017, S-Factor has been organized every two years, due to the complexity and the work involved in the project.
Each S-Factor is special and different in its own way – the special feature of this year’s will be that it will take place solely on the Internet.

Projekt S-Factor 2021 podpirajo/Project S-Factor is supported by:

 

 

S-Factor je festival kratkih videov, v katerih nastopajo in pri izdelavi katerih sodelujejo osebe s posebnimi potrebami. Je projekt, ki promovira inkluzijo mladih oseb s posebnimi potrebami skozi uprizoritvene umetnosti in izdelovanje filmov.

Glavni poudarek projekta je na videu kot orodju inkluzije – s predstavitvijo izdelanih videov v javnosti širimo zavedanje o zmožnosti in ustvarjalnosti oseb s posebnimi potrebami. Organizator, koordinator in izvajalec projekta je OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj.


PROJEKT VIDEO S-FACTOR 2019 PROJEKT VIDEO S-FACTOR 2017
PROJEKT VIDEO S-FACTOR 2016 S-FACTOR INTO EUROVISION 2015
Več o projektu
Ideja prihaja z mednarodnega projekta S-Factor into Eurovision 2015, v katerem je OŠ Milke Šobar – Nataše z glasbenim videom Bass dosegla 2. mesto.  S projektom so promovirali koncept S-Factorja kot šova talentov za osebe s posebnimi potrebami. Želja organizatorjev je bila, da bi se ideja angleške šolske prireditve S-Factor – vključevanje oseb s posebnimi potrebami skozi nastopanje, glasbo in video – kot primer dobre prakse razširila po vsej Evropi.

Na OŠ Milke Šobar – Nataše smo se odločili, da bomo prireditev organizirali tudi v Sloveniji, in sicer za kategorijo videov, v katerih sodelujejo učenci s posebnimi potrebami. Ohranili smo sodelovanje z nekaterimi ustanovami iz tujine iz prvotnega projekta, ki vsa leta sodelujejo tudi v našem S-Factorju.

Tako je OŠ Milke Šobar — Nataše, Črnomelj že v šolskem letu 2015/16 organizirala projekt Video S-Factor na mednarodni ravni. Da je bila naša odločitev pravilna, kaže dober odziv šol iz Slovenije in tujine, pohvale sodelujočih in medijska pokritost dogodka.

S-Factor je torej festival kratkih glasbenih videov, v katerih nastopajo in pri izdelavi katerih sodelujejo osebe s posebnimi potrebami. Glavni poudarek projekta je na videu kot orodju inkluzije – s predstavitvijo izdelanih videov v javnosti širimo zavedanje o zmožnosti in ustvarjalnosti oseb s posebnimi potrebami. Projekt je od šolskega leta 2016/17 postal bienalen in ob ponovni izvedbi v šolskem letu 2018/2019 smo ga preimenovali v Mednarodni festival videov S-Factor, udeležence pa združili v enotno, mednarodno kategorijo. Dodali smo tudi sodelovanje z vrstniki iz rednih šol, vrtcev in drugih ustanov in tako še poudarili idejo inkluzije, ki jo promovira naš festival.

Predstavnike ustanov udeleženk vsako leto najprej povabimo v Črnomelj, kjer pripravimo program, ki poleg učenja in utrjevanja potrebnega znanja za izdelavo glasbenega videa zajema tudi medsebojno izmenjavo izkušenj in vzpostavljanje temeljev za prihodnja sodelovanja med udeleženimi ustanovami.

Vsaka od udeleženih ustanov nato pripravi triminutni glasbeni video, pri izdelavi katerega – ideji, snemanju, igranju sodelujejo otroci s posebnimi potrebami. Najboljše videe izbiramo na prireditvah, ki potekajo v vseh udeleženih državah in ustanovah in na katerih za najboljše videe glasujejo tako strokovne komisije, sestavljene iz znanih osebnosti s področja glasbe, filma, televizije, politike kot osebe s posebnimi potrebami. Izdelani videi se potegujejo za prva tri mesta tudi z zbiranjem glasov preko internetnega portala, dostopnega širši javnosti in z glasovi strokovne žirije festivala.

Zaključek festival poteka konec meseca maja, ko v Belo krajino povabimo učence in učitelje, predstavnike ustanov, sodelujočih v projektu. Na svečani zaključni prireditvi strokovna žirija razglasi in nagradi najboljše videe.

V letu 2016 je v projektu sodelovalo 10 slovenskih in 6 tujih šol, v letu 2017 13 slovenskih in 6 tujih ter v letu 2019 11 slovenskih ter 5 tujih ustanov. Mednarodni udeleženci prihajajo iz Anglije, Finske, Avstrije, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške.

Še nekaj številk: na javnem glasovalnem portalu je bilo v maju 2019 v dveh tednih za videe oddanih več kot 7000 glasov. Skupno število ogledov videov prejšnjih sezon na Youtubu je v maju 2019 že preseglo 80.000 glasov.